Авторско
право

Условия за ползване

При достъп до уеб сайта www.nanoessential.eu Вие приемате условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание

Съдържанието на уеб страниците е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на екипа на проект „Нови възможности за оползотворяване на отпадъчните продукти при дестилацията с водна пара в производството на етерични масла с помощта на наномембранно разделяне“ с дог. No КП-06-Н37/14, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие за това. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

NANOESSENTIAL.EU е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на този уеб сайт.

Защита на авторските права

Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: info@nanoessential.eu, за да изтеглим съответната публикация от сайта си.
Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на NANOESSENTIAL.EU или неговите сътрудници и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на NANOESSENTIAL.EU. Всички права са запазени.
При използването на материали от интернет страниците на NANOESSENTIAL.EU всички партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

Забранена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на NANOESSENTIAL.EU, за забранени от закона цели.

info@nanoessential.eu
(+359) 898 266 880
Авторски права
Поверителност
© 2020 Проект с дог. No КП-06-Н37/14. Всички права запазени.