Нови възможности за оползотворяване на отпадъчните продукти при дестилацията с водна пара в производството на етерични масла с помощта на наномембранно разделяне

Проект за фундаментални научни изследвания, финансиран от „Фонд научни изследвания“ 2019 г.
Период на изпълнение: 06.12.2019г. – 06.12.2022г.

Комплексно оползотворяване на отпадъчните продукти

Целта на проекта е да се оценят възможностите за комплексно оползотворяване на отпадъчните продукти при дестилацията с водна пара в производството на етерични масла от растителни култури с помощта на наномембранно разделяне. Обект на оползотворяване ще бъдат съдържащите се в етерично-маслените растения биологично активни вещества, различни от самите етерични масла, но ще бъде изследвана и възможността да се извличат допълнителни количества етерични масла от отпадъчните водни фракции чрез тяхното нанофилтруване с подходящи наномембрани.

Предходни изследвания и компетентност на колектива

Колективът има дългогодишен опит и международно признати постижения в областта на комбиниране (интегриране) на твърдо-течната екстракция с нанофилтруване при извличането на полезни компоненти от растителни суровини. Изяснени са перспективите и възникващите проблеми при такова комбиниране и са изследвани редица конкретни обекти, включващи: розмаринова киселина от розмарин и отпадъчен растителен материал от маточина, кофеин и хлорогенова киселина от кафе, полифенолни антиоксиданти от прополис, мурсалски чай, гроздови семки, глог, кафе и др.

Водещи звена на базовата организация

Предвидените в проектното предложение изследвания ще бъдат реализирани чрез ефективно сътрудничество между две от водещите звена на базовата организация по отношение на обем и качество на научната продукция – катедрите по „Инженерна химия“ и „Биотехнология“. Членовете на научния екип са равномерно разпределени между двете катедри, а материалната им база ще бъде на разположение на изследователите за провеждане на изследванията.

Работна програма на проекта

РАБОТЕН ПАКЕТ 1

Избор на обекти за експериментална проверка на възможността за оползотворяване чрез нанофилтруване или комбинирането му с друг традиционен сепарационен процес.

  • от Месец 1 до Месец 12
  • Ръководител: ас. Невена Лазарова-Здравкова
РАБОТЕН ПАКЕТ 2

Получаване на отпадъчни фракции чрез дестилация с водна пара в лабораторни условия, събирането им от дестилерии и изследване на твърдо-течната екстракция на ценни вещества от отпадъчната растителна маса.

  • от Месец 7 до Месец 21
  • Ръководител: гл. ас. Чавдар Чилев
РАБОТЕН ПАКЕТ 3

Експериментално изследване на извличането на ценни вещества с помощта на нанофилтруване и комбинирането му с нискотемпературна кристализация или микрокапсулиране във фонтаниращ слой.

  • от Месец 9 до Месец 30
  • Ръководител: доц. Димитър Пешев
РАБОТЕН ПАКЕТ 4

Разработване и експериментално валидиране на модел на технологична схема за валоризация, включваща нанофилтруване.

  • от Месец 22 до Месец 36
  • Ръководител: доц. Димитър Пешев

РАБОТЕН ПАКЕТ 5

Управление на проекта.
от Месец 1 до Месец 36
Ръкодовител: доц. Димитър Пешев

Научни биографии

Запознайте се с научните биографии на ръководителя и членовете на научния колектив.

info@nanoessential.eu
(+359) 898 266 880
©2020 Проект с дог. КП-06-Н37/14. Всички права запазени.