Публикации

на научния колектив

2022

Valorization of waste lavender residue from the essential oil industry for production of rosmarinic acid – a study on the solid-liquid extraction

Chilev, Chavdar; Simeonov, Evgeni; Dimitrova, Borislava; Yonkova, Velislava; Pietsch, Swantje; Heinrich, Stefan; Peshev, Dimitar

Valorization of waste lavender residue from the essential oil industry for production of rosmarinic acid – a study on the solid-liquid extraction Journal Article Forthcoming

In: Journal of Chemical Technology and Metallurgy, Forthcoming.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: Journal Article

2021

New possibilities for the valorisation of waste aqueous fractions from the essential oil industry using nanofiltration.

Peshev, Dimitar; Dimitrova, Borislava; Penchev, Petko; Chilev, Chavdar

New possibilities for the valorisation of waste aqueous fractions from the essential oil industry using nanofiltration. Conference

Abstract book Euromembrane, Euromembrane 2021 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: Conference

Utilization of the waste lavender residue from the essential oil industry via extraction and membrane filtration

Chilev, Chavdar; Peshev, Dimitar

Utilization of the waste lavender residue from the essential oil industry via extraction and membrane filtration Conference

Abstract book Euromembrane, Euromembrane 2021 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: Conference

Extraction of essential oil from cloves using steam and hydro distillation

Chilev, Ch.; D.Peshev,; Lazarova, N.

Extraction of essential oil from cloves using steam and hydro distillation Conference

Book of abstracts of the 67th Scientific Conference with International Participation "Food Science, Engineering and Technology - 2020", UFT, Plovdiv, Bulgaria University of Food Technology - Plovdiv , 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: Conference

Study of the biological activity of essential oil-water mixtures

Lazarova-Zdravkova, Nevena; Tsanova, D.; Stoyanova, Y.; Chilev, Ch.; Georgieva, N.; Peshev, Dimitar

Study of the biological activity of essential oil-water mixtures Conference

Book of abstracts of the 67th Scientific Conference with International Participation "Food Science, Engineering and Technology - 2020", University of Food Technology - Plovdiv UFT, Plovdiv, Bulgaria, 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: Conference

Theoretical assessment of the possibility for fractionation of waste aqueous fractions from the essential oil industry using nanofiltration.

Peshev, Dimitar; Lazarova-Zdravkova, Nevena; Chilev, Chavdar

Theoretical assessment of the possibility for fractionation of waste aqueous fractions from the essential oil industry using nanofiltration. Conference

Book of abstracts of the 67th Scientific Conference with International Participation "Food Science, Engineering and Technology - 2020", University of Food Technology - Plovdiv UFT, Plovdiv, Bulgaria, 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети:

Извличане на биоактивни компоненти при екстракция от Lavandula angustifolia

Йорданов, Камен

Извличане на биоактивни компоненти при екстракция от Lavandula angustifolia Bachelor Thesis

2021.

Links | BibTeX | Етикети: Bachelor Thesis

Оползотворяване на лавандуловия остатък от производството на етерично масло чрез екстракция

Сараджова, Християна

Оползотворяване на лавандуловия остатък от производството на етерично масло чрез екстракция Bachelor Thesis

2021.

Links | BibTeX | Етикети: Bachelor Thesis

Application of nanomembrane separation for isolation of natural biologically active components

Stoyanova, Y.; Lazarova-Zdravkova, N.; Nemska, V.; Georgieva, N.; Peshev, D.

Application of nanomembrane separation for isolation of natural biologically active components Presentation

European Biotechnology Congress 2021, 23.09.2021.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: Conference

BIOLOGICAL ACTIVITY OF CLOVE OIL

Stoyanova, Y.; Georgieva, N.; Lazarova-Zdravkova, N.; Tsanova, D.; Peshev, D.

BIOLOGICAL ACTIVITY OF CLOVE OIL Conference

XVIII НАУЧНА ПОСТЕРНА СЕСИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ НА ХТМУ, UCTM 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: Conference

Study of the biological activity of essential oils-water mixtures

Lazarova-Zdravkova, Nevena; Tsanova, Denitsa; Stoyanova, Yoana; Chilev, Chavdar; Georgieva, Nelly; Peshev, Dimitar

Study of the biological activity of essential oils-water mixtures Journal Article

In: Food Science and Applied Biotechnology, vol. 4, no. 1, pp. 48-56, 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: Journal Article

Antibacterial activity of aqueous solutions of essential oils as an indicator for their content

Georgieva, N.; Lazarova-Zdravkova, N.; Todorova, Y.; Tsanova, D.; Peshev, D.

Antibacterial activity of aqueous solutions of essential oils as an indicator for their content Conference

Poster Abstracts, Biotechnology & Biotechnological Equipment, vol. 35, no. S1, S62-S128 European Biotechnology Congress 2020 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group., 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: Conference

Antibacterial and antioxidant activity of waste fractions from the essential oil industry

Stoyanova, Y.; Georgieva, N.; Lazarova-Zdravkova, N.; Tsanova, D.; Peshev, D.

Antibacterial and antioxidant activity of waste fractions from the essential oil industry Conference Forthcoming

European Biotechnology Congress 2021 Forthcoming.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: Conference

2020

Възможности за оползотворяване на отпадъчните продукти от производството на етерични масла

Пешев, Д.

Възможности за оползотворяване на отпадъчните продукти от производството на етерични масла Journal Article

In: Полиграфия, vol. ПроПак, no. 5, pp. 4-7, 2020, ISSN: 0204-9953.

Links | BibTeX | Етикети: Journal Article

Theoretical assessment of the use of nanofiltration for fractionation of waste aqueous fractions from the essential oil industry

D.Peshev,

Theoretical assessment of the use of nanofiltration for fractionation of waste aqueous fractions from the essential oil industry Journal Article

In: Bulgarian Chemical Communications, vol. 52,, no. 4, pp. 532-542, 2020.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: Journal Article

Биологична активност на етерично масло и хидрозол от лавандула

Цанова, Деница

Биологична активност на етерично масло и хидрозол от лавандула Bachelor Thesis

2020.

Links | BibTeX | Етикети: Bachelor Thesis

Антибактериална и антиоксидантна активност на масло и розова вода от Роза Дамасцена

Петрова, Кристина

Антибактериална и антиоксидантна активност на масло и розова вода от Роза Дамасцена Masters Thesis

2020.

Links | BibTeX | Етикети: Masters Thesis

Теоретична оценка на използването на нанофилтруването за фракциониране на отпадъчни водни фракции от етерично-маслената промишленост

Панайотов, Станислав

Теоретична оценка на използването на нанофилтруването за фракциониране на отпадъчни водни фракции от етерично-маслената промишленост Bachelor Thesis

2020.

Links | BibTeX | Етикети: Bachelor Thesis

IDENTIFICATION OF BIOACTIVE COMPAUNDS IN HYDROSOL AND RESIDUAL WATER AFTER STEAM DESTILATION OF ESSENTIAL OIL CULTURES

Todorova, Y.; Tsanova, D.; Lazarova-Zdravkova, N.; Chilev, C.; Peshev, D.; Georgieva, N.

IDENTIFICATION OF BIOACTIVE COMPAUNDS IN HYDROSOL AND RESIDUAL WATER AFTER STEAM DESTILATION OF ESSENTIAL OIL CULTURES Conference

XVII НАУЧНА ПОСТЕРНА СЕСИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ НА ХТМУ, UCTM 2020.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: Conference

APPLICATION OF NANOMEMBRANE SEPARATION FOR UTILIZATION OF WASTE PRODUCTS FROM THE ESSENTIAL OIL PRODUCTION

Tsanova, D.; Lazarova-Zdravkova, N.; Peshev, D.; Georgieva, N.; Chilev, Ch.; Todorova, Y.; Yonkova, V.

APPLICATION OF NANOMEMBRANE SEPARATION FOR UTILIZATION OF WASTE PRODUCTS FROM THE ESSENTIAL OIL PRODUCTION Conference

XVII НАУЧНА ПОСТЕРНА СЕСИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ НА ХТМУ, UCTM 2020.

Abstract | Links | BibTeX | Етикети: Conference


info@nanoessential.eu
(+359) 898 266 880
©2020 Проект с дог. КП-06-Н37/14. Всички права запазени.